As redes sociais na educación

CC
CC

Materiais elaborados por Carlos López Ardao e subvencionados pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
  • external image pdf.gif Guía do Curso Documento PDF
  • Os contidos do curso están divididos en: Presentación Inicial e 9 módulos, cunha carga de traballo estimada total de 30 horas. En períodos consecutivos (nalgúns casos poderán solaparse) irase traballando cun módulo, que levará aparellado tipicamente o desenvolvemento dalgunhas tarefas ou actividades que deberán ser entregadas antes do final do período, indicado tras o título do Módulo.ESTE CURSO ESTÁ ABERTO CON ÁNIMO AUTO FORMATIVO, NIN DENDE A CONSELLERÍA DE CUTLTURA E EDUCACIÓN NIN DENDE ESTA WIKI SE OFRECERÁN TITORÍAS, SOPORTE TÉCNICO NIN CERTIFICADOS.
  • CONTIDOS BAIXO LICENCIA CREATIVE COMMONS


1
Plataformas de apoio á docencia
Mostrar só o tema 1
Mostrar só o tema 1


2
Redes sociais e docencia: Aprendizaxe informal en rede
Web 2.0 e Redes Sociais: Conceptos básicos. Elementos principais
Mostrar só o tema 2
Mostrar só o tema 2


3
Metodoloxía básica da Aprendizaxe en rede (I): Buscar, ler e escoitar
Usar buscadores xenéricos: Google
Mostrar só o tema 3
Mostrar só o tema 3


4
Metodoloxía básica da Aprendizaxe en rede (II): Publicar na Web 2.0
Vídeos (YouTube, Vimeo), presentacións (SlideShare), fotos (Flickr, Picasa), documentos (Issuu, Scribd), podcasts (Ivoox, Blip.tv), etc.
Mostrar só o tema 4
Mostrar só o tema 4


5
Metodoloxía básica da Aprendizaxe en rede (III): Gardar, etiquetar, clasificar

Marcadores sociais
Mostrar só o tema 5
Mostrar só o tema 5


6
Metodoloxía básica da Aprendizaxe en rede (IV): Relacionarse e conversar
Conversar e Compartir: Twitter
Mostrar só o tema 6
Mostrar só o tema 6


7
Metodoloxía básica da Aprendizaxe en rede (V): Colaborar

Grupos nas redes sociais
Mostrar só o tema 7
Mostrar só o tema 7


8
Redes Sociais para a aula Uso dunha rede social educativa nun entorno docente. Análise das opcións segundo o nivel educativo e outras consideracións coma a funcionalidade mínima que se considera necesaria para a docencia
Mostrar só o tema 8
Mostrar só o tema 8


9
Identidade dixital e seguridade na rede. Prevención do ciberacoso no ámbito escolar A importancia de manter e cuidar unha identidade dixital