Recent Changes

Friday, July 18

Wednesday, June 27

 1. page MOOC edited ... Materiais elaborados por Carlos López Ardao e subvencionados pola Consellería de Cultura, Educ…
  ...
  Materiais elaborados por Carlos López Ardao e subvencionados pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/f/pdf.gif} Guía do Curso Documento PDF
  ...
  título do Módulo.
  As actividades de tipo Foro, que son 4, son obrigatorias e só se esixe a participación segundo uns criterios básicos de conducta e calidade para obter unha calificación de “Satisfactorio”, que se corresponde cun valor numérico de 1, sendo 0 a correspondente á non participación ou a participación claramente insatisfactoria.
  As actividades de tipo Tarefa, que son 11, son cualificables, empregándose tamén as cualificacións “Non satisfactorio" e "Satisfactorio”, que se correponden igualmente cos valores numéricos 0 e 1.
  Para superar o curso é necesario obter unha puntuación igual ou superior a 12 puntos na suma de todas as actividades, é dicir, deben superarse o 80% (12 de 15) das actividades propostas.
  Só por motivos suficientemente xustificados se permite a entrega de tarefas fóra de prazo.
  Co gallo de poder acadar o número mínimo de puntos para superar o curso, poderán ser repetidas ata 3 tarefas con avaliación non favorable. Entran dentro deste límite de 3 as tarefas entregadas fóra de prazo.
  Módulo.ESTE CURSO ESTÁ ABERTO CON ÁNIMO AUTO FORMATIVO, NIN DENDE A CONSELLERÍA DE CUTLTURA E EDUCACIÓN NIN DENDE ESTA WIKI SE OFRECERÁN TITORÍAS, SOPORTE TÉCNICO NIN CERTIFICADOS.
  CONTIDOS BAIXO LICENCIA CREATIVE COMMONS

  1
  Plataformas de apoio á docencia
  (view changes)
  12:39 am
 2. page MOOC edited As As redes sociais {http://es.creativecommons.org/images/icons/logos%20cc%20retocados/by-nc…
  As
  As
  redes sociais
  {http://es.creativecommons.org/images/icons/logos%20cc%20retocados/by-nc-sa.eu_petit.png} CC
  Materiais elaborados por Carlos López Ardao e subvencionados pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
  ...
  As actividades de tipo Tarefa, que son 11, son cualificables, empregándose tamén as cualificacións “Non satisfactorio" e "Satisfactorio”, que se correponden igualmente cos valores numéricos 0 e 1.
  Para superar o curso é necesario obter unha puntuación igual ou superior a 12 puntos na suma de todas as actividades, é dicir, deben superarse o 80% (12 de 15) das actividades propostas.
  ...
  de prazo.
  Co gallo de poder acadar o número mínimo de puntos para superar o curso, poderán ser repetidas ata 3 tarefas con avaliación non favorable. Entran dentro deste límite de 3 as tarefas entregadas fóra de prazo.
  1
  ...
  á docencia (13/02/12 ata 22/02/12)
  Que é un LMS?: Moodle e Platega
  Introducción ao uso de Platega
  ...
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/i/one.gif} Mostrar só o tema 1
  2
  ...
  en rede (23/2/2012 ata 29/2/2012) * Web
  Web
  2.0 e
  Aprendizaxe informal: Conceptos básicos. Complemento a aprendizaxe formal
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/resource/icon.gif} Presentación: Web 2.0 e redes sociais Recurso
  ...
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/i/one.gif} Mostrar só o tema 2
  3
  ...
  e escoitar (01/03/12 ata 11/3/2012)* Usar
  Usar
  buscadores xenéricos:
  Usar buscadores específicos: Para Blogs, Technorati, Google Blogs, Bitácoras
  Usar buscadores sociais: Digg, Meneame, Chuza, Diigo, Delicious, Google Social
  ...
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/i/one.gif} Mostrar só o tema 3
  4
  ...
  Web 2.0 (12/3/2012 ata 20/3/2012)* Vídeos
  Vídeos
  (YouTube, Vimeo),
  Edición básica HTML. Incrustar contidos HTML dende servizos da Web 2.0
  Escribir e manter un Blog
  ...
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/i/one.gif} Mostrar só o tema 4
  5
  ...
  etiquetar, clasificar (21/3/2012 ata 29/3/2012)* Marcadores
  Marcadores
  sociais
  Gardar enlaces para min: Acceso rápido e recopilación de información
  Publicar enlaces interesantes para os demais: Novas fontes de información
  ...
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/i/one.gif} Mostrar só o tema 5
  6
  ...
  e conversar (30/3/2012 ata 15/4/2012)* Conversar
  Conversar
  e Compartir:
  A importancia da Rede Persoal de Aprendizaxe (PLN)
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/resource/icon.gif} Vídeo: Twitter (falando claro) Recurso
  ...
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/i/one.gif} Mostrar só o tema 6
  7
  ...
  (V): Colaborar (10/4/2012 ata 22/4/2012)* Grupos
  Grupos
  nas redes
  Documentos e sitios Web colaborativos: Google Docs e Wikis
  Aloxamento de arquivos e compartición na nube: DropBox
  ...
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/i/one.gif} Mostrar só o tema 7
  8
  ...
  a aula (23/4/2012 ata 1/5/2012)* Uso dunha
  Uso dun grupo dunha rede social como aula virtual
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/resource/icon.gif} Presentación: Redes Sociais para a aula Recurso
  ...
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/i/one.gif} Mostrar só o tema 8
  9
  ...
  ámbito escolar (2/5/2012 ata 10/5/2012)* A importancia
  Riscos e perigos na rede
  Directrices e recomendacións en relación á seguridade na rede.
  (view changes)
  12:35 am
 3. page MOOC edited As redes sociais na educación {http://es.creativecommons.org/images/icons/logos%20cc%20retocados…
  As redes sociais na educación
  {http://es.creativecommons.org/images/icons/logos%20cc%20retocados/by-nc-sa.eu_petit.png} CC
  Materiais elaborados por Carlos López Ardao e subvencionados pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/f/pdf.gif} Guía do Curso Documento PDF
  Os contidos do curso están divididos en: Presentación Inicial e 9 módulos, cunha carga de traballo estimada total de 30 horas. En períodos consecutivos (nalgúns casos poderán solaparse) irase traballando cun módulo, que levará aparellado tipicamente o desenvolvemento dalgunhas tarefas ou actividades que deberán ser entregadas antes do final do período, indicado tras o título do Módulo.
  As actividades de tipo Foro, que son 4, son obrigatorias e só se esixe a participación segundo uns criterios básicos de conducta e calidade para obter unha calificación de “Satisfactorio”, que se corresponde cun valor numérico de 1, sendo 0 a correspondente á non participación ou a participación claramente insatisfactoria.
  As actividades de tipo Tarefa, que son 11, son cualificables, empregándose tamén as cualificacións “Non satisfactorio" e "Satisfactorio”, que se correponden igualmente cos valores numéricos 0 e 1.
  Para superar o curso é necesario obter unha puntuación igual ou superior a 12 puntos na suma de todas as actividades, é dicir, deben superarse o 80% (12 de 15) das actividades propostas.
  Só por motivos suficientemente xustificados se permite a entrega de tarefas fóra de prazo.
  Co gallo de poder acadar o número mínimo de puntos para superar o curso, poderán ser repetidas ata 3 tarefas con avaliación non favorable. Entran dentro deste límite de 3 as tarefas entregadas fóra de prazo.
  1
  Plataformas de apoio á docencia (13/02/12 ata 22/02/12)
  Que é un LMS?: Moodle e Platega
  Introducción ao uso de Platega
  As razóns para usar as TIC na aula
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/resource/icon.gif} Que é un LMS (Learning Management System)? Recurso
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/f/image.gif} Introducción ao uso de Platega (Mapa da páxina principal) ficheiro
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/f/image.gif} Introducción ao uso de Platega (Migas) ficheiro
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/resource/icon.gif} Presentación: As 3 Grandes Razóns das TIC na Aula Recurso
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/resource/icon.gif} Vídeo: O estudante en rede (Conectivismo) Recurso
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/f/web.gif} O 97% dos profesores afirma que as TIC melloran a aprendizaxe, segundo AULATICE ficheiro
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/i/one.gif} Mostrar só o tema 1
  2
  Redes sociais e docencia: Aprendizaxe informal en rede (23/2/2012 ata 29/2/2012) * Web 2.0 e Redes Sociais: Conceptos básicos. Elementos principais
  Aprendizaxe informal: Conceptos básicos. Complemento a aprendizaxe formal
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/resource/icon.gif} Presentación: Web 2.0 e redes sociais Recurso
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/resource/icon.gif} Vídeo: As redes sociais (falando claro) Recurso
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/resource/icon.gif} Presentación: Aprendizaxe informal Recurso
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/resource/icon.gif} Vídeo: Social Learning Recurso
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/resource/icon.gif} Vídeo: Entornos personais de aprendizaxe (por Guadalinfo) Recurso
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/resource/icon.gif} Vídeo: Chat entre PLE e LMS Recurso
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/i/one.gif} Mostrar só o tema 2
  3
  Metodoloxía básica da Aprendizaxe en rede (I): Buscar, ler e escoitar (01/03/12 ata 11/3/2012)* Usar buscadores xenéricos: Google
  Usar buscadores específicos: Para Blogs, Technorati, Google Blogs, Bitácoras
  Usar buscadores sociais: Digg, Meneame, Chuza, Diigo, Delicious, Google Social
  Establecer alertas en Google
  Buscar en conversacións en tempo real: Twitter, Facebook, Google+
  Escoitar: Fluxos RSS
  Google Reader e iGoogle
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/resource/icon.gif} Vídeo: Buscando en Internet (falando claro) Recurso
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/scorm/icon.gif} Tema 3 (Nova versión) SCORM/AICC
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/i/one.gif} Mostrar só o tema 3
  4
  Metodoloxía básica da Aprendizaxe en rede (II): Publicar na Web 2.0 (12/3/2012 ata 20/3/2012)* Vídeos (YouTube, Vimeo), presentacións (SlideShare), fotos (Flickr, Picasa), documentos (Issuu, Scribd), podcasts (Ivoox, Blip.tv), etc.
  Edición básica HTML. Incrustar contidos HTML dende servizos da Web 2.0
  Escribir e manter un Blog
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/resource/icon.gif} Introducción a HTML Recurso
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/resource/icon.gif} Como incrustar código HTML nun cuadro de texto Recurso
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/f/web.gif} Manual do usuario de Redeiras ficheiro
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/resource/icon.gif} Que é un Blog? Consellos Recurso
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/resource/icon.gif} Vídeo: Blogs (falando claro) Recurso
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/resource/icon.gif} Vídeo: Crear un blog con Blogger (por Guadalinfo) Recurso
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/i/one.gif} Mostrar só o tema 4
  5
  Metodoloxía básica da Aprendizaxe en rede (III): Gardar, etiquetar, clasificar (21/3/2012 ata 29/3/2012)* Marcadores sociais
  Gardar enlaces para min: Acceso rápido e recopilación de información
  Publicar enlaces interesantes para os demais: Novas fontes de información
  Ferramenta de exemplo: Diigo
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/resource/icon.gif} Vídeo: Marcadores sociais (falando claro) Recurso
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/resource/icon.gif} Videotutorial: Diigo en 10 minutos Recurso
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/f/image.gif} Esquema de Diigo ficheiro
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/f/pdf.gif} Cando teñades máis tempo: Manual de Diigo Documento PDF
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/i/one.gif} Mostrar só o tema 5
  6
  Metodoloxía básica da Aprendizaxe en rede (IV): Relacionarse e conversar (30/3/2012 ata 15/4/2012)* Conversar e Compartir: Twitter
  A importancia da Rede Persoal de Aprendizaxe (PLN)
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/resource/icon.gif} Vídeo: Twitter (falando claro) Recurso
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/resource/icon.gif} Vídeo: Twitter (por Guadalinfo) Recurso
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/resource/icon.gif} Manual básico de Twitter Recurso
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/f/web.gif} Artigo de Blog: Twitter e as súas funcións comunicativas ficheiro
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/resource/icon.gif} Artigo para ler: Redes Personales de Aprendizaje que pían Recurso
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/i/one.gif} Mostrar só o tema 6
  7
  Metodoloxía básica da Aprendizaxe en rede (V): Colaborar (10/4/2012 ata 22/4/2012)* Grupos nas redes sociais
  Documentos e sitios Web colaborativos: Google Docs e Wikis
  Aloxamento de arquivos e compartición na nube: DropBox
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/resource/icon.gif} Vídeo: Wikis (falando claro) Recurso
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/resource/icon.gif} Vídeo: Google Docs (falando claro) Recurso
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/f/pdf.gif} Guía rápida de Google Docs Documento PDF
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/f/pdf.gif} Avanzado: Manual paso a paso de Google Docs (versión antigua) Documento PDF
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/f/pdf.gif} Avanzado: Manual paso a paso dos formularios en Google Docs Documento PDF
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/resource/icon.gif} Vídeo oficial de Dropbox Recurso
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/resource/icon.gif} Manual de DropBox Recurso
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/f/web.gif} Artículo Blog: 10 excelentes formas de usar Dropbox ficheiro
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/f/web.gif} JotForm: Formulario para Dropbox ficheiro
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/i/one.gif} Mostrar só o tema 7
  8
  Redes Sociais para a aula (23/4/2012 ata 1/5/2012)* Uso dunha rede social educativa nun entorno docente. Análise das opcións segundo o nivel educativo e outras consideracións coma a funcionalidade mínima que se considera necesaria para a docencia
  Uso dun grupo dunha rede social como aula virtual
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/resource/icon.gif} Presentación: Redes Sociais para a aula Recurso
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/resource/icon.gif} Presentación: Aplicacións prácticas das redes sociais educativas Recurso
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/f/html.gif} Artigo de Blog: Uso das redes sociais no mundo educativo ficheiro
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/f/html.gif} Artigo de Blog: Aspectos a ter en conta á hora de crear unha rede social educativa ficheiro
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/resource/icon.gif} Opcional: Guías para crear ou configurar redes sociais Recurso
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/i/one.gif} Mostrar só o tema 8
  9
  Identidade dixital e seguridade na rede. Prevención do ciberacoso no ámbito escolar (2/5/2012 ata 10/5/2012)* A importancia de manter e cuidar unha identidade dixital
  Riscos e perigos na rede
  Directrices e recomendacións en relación á seguridade na rede.
  Prevención do ciberacoso no ámbito escolar
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/resource/icon.gif} Que é a Identidade dixital? Recurso
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/f/web.gif} Riscos da rede ficheiro
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/f/web.gif} Vídeos sobre riscos en Internet ficheiro
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/resource/icon.gif} Vídeo: Seguridade nas redes sociais (por Guadalinfo) Recurso
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/resource/icon.gif} Vídeo: Seguridade na rede para Educadores e Pais (por Guadalinfo) Recurso
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/resource/icon.gif} Netiqueta: Consellos e pautas de comportamento na rede Recurso
  {http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/theme/e-learning-portal/pix/mod/resource/icon.gif} Pautas para docentes e pais para que os rapaces teñan unha "Internet segura"

  (view changes)
  12:30 am
 4. tag_add MOOC tagged Mooc
  12:27 am
 5. tag_add MOOC tagged gratuito
  12:27 am
 6. 12:27 am
 7. 12:23 am
 8. user_add Lcaneda3 Lcaneda3 joined AGAFOR
  12:23 am
 9. user_add NataRD NataRD joined AGAFOR
  12:23 am

More